Климатици и климатични системи | CoolAir Ltd.

Клиенти

Проект по програма "INTERREGIVC"

"Оползотворяване на геотермална енергия в жилищни и промишлени сгради" ("GEO.POWER") по програма INTERREGIVC на ЕС

Разработване на SWOT анализ, технически анализ и оценка на възможностите и потенциала за трансфер и приложение на идентифицирани добри практики по проект „GEO.POWER” в сферата на използване на геотермалната енергия в България

Мострена зала AXI Carrier Bulgaria

Монтаж на мострено климатично оборудване - канална машина, климатизатор тип "касета", разпределители за хладилен агент на марка TOSHIBA - тип VRF.

Le Café Inmedio – болница Шейново

Изградена е мулти сплит климатична инсталация с климатизатори тип "касета", покриващи топлинните и студови мощности на помещението. На външния агрегат е монтирана вана за събиране на конденза, отдлян от системата при летен и зимен режим.

Верига ресторанти за бързо хранене SUBWAY

бизнес парк Младост, подлез НДК, mall Bulgaria

Изградени са идентични ОВК инсталации за обработка на въздуха (охлаждане/отопление), посредством мулти сплит системи с канални и касетъчни климатизатори. Разпределянето на въздуха се осигурява от монтирани вентилационни канали.

МЦ Полимед – гр. София

Фима „КУУЛ ЕЪР” ООД извършва поддръжка на изградената ОВК инсталация.

Като топлинен източник се използва основно ТЕЦ, а преходните сезони и охлаждането на помещенията е поето от въздухоохлаждаем водоохлаждащ агрегат – чилър. В помещенията са монтирани вентилаторни конвектори за скрит таванен монтаж, подови конвектори и радиаторна инсталация.

Монтирана е климатична система на директно изпарение за канален монтаж, обработваща въздуха за новоизградения скенер. Подаването на въздуха се извършва посредством въздуховодна мрежа и вентилационни решетки.

Спа комплекс ”Garden on the hill” – с. Красновски бани

Изградена е термопомпена инсталация тип вода/вода, покриваща необходимите топлинни и студови мощности.

Поради наличието на топъл минерален извор системата използва водата за отопление през зимния период, посредством пластинчат топлообменник. Отоплението е решено с радиатори, подови серпентини и вентилаторни конвектори. Охлаждането се извършва чрез вентилаторни конвектори във всяко от помещенията.

В административната сграда е монтирана и вентилационна инсталация, обработваща въздуха чрез горепосочените източници.

Хотел в гр. Берковица

Изградена е термопомпен инсталация, използваща сондажна вода. Покриването на топлинните и студови загуби на помещенията се извършва посредством радиатори, подови серпентини и вентилаторни конвектори. Изградена е и вентилациона инсталация в административна част, обработваща въздуха с топлообменници вода/въздух.

Кафе – бар "Copacabana" гр. Елин Пелин

Заведението е на два етажа по 130м2, на всеки от които бе изградена инсталация, състояща се от:

- Канален климатик TOSHIBA (сплит система) за охлаждане и отопление;
- Вентилационни канали;
- Рекуперативен блок – състоящ се от 2бр. вентилатори (смукателен и нагнетателен), пластинчат топлообменник въздух-въздух за оползотворяване температурата на изхвърляния въздух; топлообменник вода-въздух (за зимен режим), повишаващ температурата на засмуквания въздух преди каналната машина; филтри EU3, както и автоматика, контролираща всички процеси за поддържане на оптимални параметри в помещенията;
- Вентилационна инсталация - кухня: стенен смукател (чадър); смукателен вентилатор; нагнетателен вентилатор и нагревателна секция за поддържане на нормативни параметри в помещението;
- Вентилация тоалетни;

Кодак График Комюникейшънс – кино център Бояна

Монтаж на канална машина за сървърно помещение с WESPER (France).

Машината е канален климатизатор (сплит система) – комплект вътрешно (DK) и външно тяло (DN), работещи с хладилен агент R407C. Вътрешното тяло се състои от филтър, с клас на очистване G3, топлообменник на директно изпарение, комплект с ваничка за конденз и двойно засмукващ центробежен вентилатор с ремъчно задвижване. Външното тяло – компресорно-кондензаторния агрегат е оборудван с два охладителни кръга с компресори марка "Copeland" - тип SCROOL.

Монтажи на климатични сплит системи (снимков материал):